Anasayfa

Telif Hakları

İşbu Taahhütname, şirket merkezi 15 Temmuz Mahallesi 1507. Sokak No:12/11 Bağcılar/ İstanbul adresinde mukim Tuvval Yazılım Ticaret LTD. ŞTİ.: (“Tuvval”) ile www.tuvval.com internet sitesi (“Site”) üye tasarımcısı (“Tasarımcı”) arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir.

İletişim bilgilerimiz şöyledir:

Adres: 15 Temmuz Mahallesi 1507. Sokak No:12/11 Bağcılar/İstanbul

Telefon: +90 (212) 655 30 00

E-Posta: info@tuvval.com

İnternet Adresi: www.tuvval.com

(Mersis No: 0-8721-3509-0500001). Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir, ITO’nun meslek ile ilgili davranış kurallarını www.ito.org.tr veya 444 0 486 no.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Taahhütname’nin, bir tüzel kişi adına kabul edilmesi halinde, Taahhütname’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Tasarımcı, işbu taahhütnameyi onaylayarak tasarımını Site’ye yüklediği andan itibaren Taahhütname’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

Tuvval, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Taahhütname uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 

1. Site’ye tasarımcı üyelik hesabı üzerinden tasarımını yükleyen tasarımcı;

1.1. Herhangi bir kaynaktan edinilebilen yazılı, görsel veya işitsel somut, soyut veya sanal betimleme ve ürünlerin ücretsiz erişime açık olsa bile telif hakkının olabileceğini ve bunların izinsiz kullanımının eser sahibinin haklarını ihlal etmek anlamına geldiğini bildiğini,

1.2. Tuvval’in yalnızca Site’ye yüklenen tasarımları salt olarak veya çeşitli ürünlere baskılayarak müşteriye ulaştıran bir aracı olduğunu ve bu tasarımlar üzerinde herhangi bir hak iddia etmediğini bildiğini,

1.3. Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Tuvval’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uyacağını ve bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun Tasarımcı’ya ait olduğunu, 

1.4. Site’ye üye olurken ve tasarımlarını yüklerken üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle Tuvval’in uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edeceğini,

1.5. Site’ye yüklenen tasarımların başka eserlerden alıntı yapılarak, çalınarak veya esinlenilerek yapıldığının denetim ve teşhisinin Tuvval’e ait olmadığını bildiğini ve bu gibi durumlardan kaynaklanacak tüm sorumluluğun tasarımcıya ait olduğunu,

1.6. Tasarladığı eser/ürünün bir başka eser/ürün ile ilişkilendirilebileceğini veya benzetilebileceğini düşünüyorsa o tasarımı Site’ye yüklememesi gerektiğini bildiğini,

1.7.  Herhangi bir sanal/gerçek ortamdaki eserden özenilerek, değiştirilerek, çalınarak veya başka bir esere benzetilerek meydana getirilen tasarımların çeşitli hak ihlalleri yaratarak tasarımcıyı yüksek miktarda para cezaları ödemeye ve uzun yıllar hapis yatmaya mahkûm edebileceğini bildiğini,

1.8. Tuvval’e iletilen herhangi bir şikâyet veya talep üzerine veya Tuvval’in şirket içi değerlendirmesi sonucunda uygun gördüğü takdirde ilgili tasarımı hiçbir bildirime gerek kalmaksızın SİTE’den kaldırabileceğini ve Tasarımcı’nın bu işleme 10 gün içerisinde itiraz etme süresinin saklı olduğunu,

1.9. Site’ye yüklenen tasarımlardan kaynaklı olarak Tuvval’e gelen talep ve şikayetler üzerine Tuvval’in Tasarımcı bilgilerini 3. Kişilerle paylaşabileceğini,

1.8. Tasarladığı ürün/eseri tamamen kendi yaratıcılığıyla özgün bir şekilde ürettiğini, bu ürün/eserin başka hiçbir eserin hiçbir bölümüyle hiçbir bağı olmadığını, aksi durumda doğabilecek bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu,

1.9. İşbu taahhütnameye aykırı davranışlarından ötürü Tuvval tarafından duruma göre üyeliğinin sonlandırılabileceğini veya askıya alınabileceğini ve aynı zamanda bu hukuka aykırı eylem neticesinde Tuvval’in uğradığı ve uğrayabileceği tüm olumlu ve olumsuz zararları tazmin etmekle yükümlü olduğunu,

kabul, beyan ve taahhüt eder.